Hirdaya & Sarvashanti

Messages of peace to the world

Hirdaya Anandajaya Hirdaya Shanti Om
&
Sarvashanti Sarvashanti Sarvashanti Bhavatu Bhavatu

*vervolg recensie cd's 2006 * 

De Hirdaya en Sarvashanti mantra’s zijn hele vreugdevolle, op het eerste gevoel heel toegankelijke mantra’s. Heerlijk om ook op mee te bewegen en te dansen.
Ze wakkeren het verlangen aan en verstevigen de openheid van het hart.
Op eerste gehoor wellicht gewoon fijne meezingers die een opgewekt en blij gevoel geven. Als je intensiever luistert, of moet ik eigenlijk zeggen met meer rust en openheid dan zijn het hele gevoelige mantra’s.

Uitnodigend om je verlangen als leidraad te laten functioneren. Het verlangen om liefdevol voelend in het leven te staan, om je hart te volgen.
De inleiding van Hiradaya Anandajaya is weer zo gevoelig: volg je hart en ontvang de zegen. Hoe groot is je verlangen om op deze manier in je leven staan? Voel je hoe al zingend je hart volstroomt en al het doen en willen verzacht? De dankbaarheid om de zegeningen van het hart te ontvangen en die kwaliteiten in je leven te ervaren. Heerlijk om het zo te mogen bezingen.
Het doet me ook denken aan een vraag van een cursist die aan Janna vroeg hoe Anandajay het vond om over zich zelf te zingen. Daarbij dus niet in de gaten hebbend dat het om een zijns-kwaliteit gaat en niet om een persoon. Een zijns-kwaliteit die we allemaal in ons hebben en daar laat Anandajay ons van meegenieten met deze mantra. Hoe het hart een bron van vreugdevolle liefde is, die stroomt en in ons allemaal aanwezig is.  Genietend hoe we elkaar daar in mogen ontmoeten.
Laat de mantra eerst jezelf helemaal verzadiging om dan in het tweede gedeelte over te stromen voor de wereld om je heen. Volg je hart en geef uitdrukking aan je gaves, geef vorm aan je liefde. Neem heel je omgeving op in het bezingen van de liefde die je voelt stromen naar alles en iedereen waar je van houdt. Wat een prachtig samen-zijn wordt het dan.
Heerlijk ook om Surrenda zo zacht en gevoelig mee te horen zingen. Het geeft de mantra iets lichts mee, het samen zingen verlevendigt en maakt duidelijk dat het om gaat om in relatie te zijn. Elkaar ontmoeten in het zingen, in het leven, in liefde.
Als de mantra zijn hoogtepunt bereikt hoor je weer de geraaktheid in de stem van Anandajay, zijn grote bewogenheid als hij de kern van alles voelt en bezingt. Ik vind dat ongelofelijk ontroerend en ben ook dankbaar dat Anandajay ons op deze manier laat meevoelen met de kwaliteit die hij ervaart.

De mantra Sarvashanti bhavatu gaat over vrede, over respect, over echte geweldloosheid tot in het kleinste gedeelte van je leven. Een uitnodiging om de alomvattende liefde in jezelf te ervaren. Innerlijke vrede met en in jezelf. Hoor de uitnodiging van Anandajay om samen met hem vrede een kans te geven vanuit je hart, vanuit je ziel, vanuit het diepste van je wezen. Om samen met hem vanuit geweldloosheid in jezelf een bijdrage te zijn aan de wereldvrede die we alles en iedereen toewensen.
Ook hier is de zang van Surrenda weer prachtig gemixt met de stem van Anandajay.  Het is dan zo uitnodigend om mee te zingen en te swingen.
De ondersteuning van de muziek maakt het tot een prachtig geheel.
Het is onmogelijk om niet mee te doen.
Deze mantra is eigenlijk het moeilijkste om te bespreken waarschijnlijk doordat hij zo ongelofelijk tot the point is. Doe hem mee, neem de uitnodiging aan en join Anandajay in zijn queest voor vrede.

Graag wil ik afsluiten met een tweede gedeelte uit de speech van Nelson Mandela: “We are all meant to shine, as children do. We were born to manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us: it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we’re liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.”

Alle vier de mantra’s hebben het in zich om, net als Anandajay zelf, ons daarbij te helpen. Zing, huil, lach en bewonder. Geniet en laat je in alle openheid door deze prachtige mantra’s ondersteunen om jezelf nu op dit moment in alle glorie te ervaren.

Sabrina van den Berg
November 2006