Betalingswijze en -voorwaarden

Als je je opgeeft voor een cursus zijn dit de afspraken die we met elkaar maken:

1. Betaling per bank of giro bij aanvang van de cursus, contante betaling kan op de eerste les. Lessen beginnen in week 35, dit betekent dat de betaling uiterlijk week 37 binnen is. Na overleg kan het cursusgeld ook in 2x betaald worden. Eerste helft bij aanvang, 2de helft halverwege de cursus.

2. Bij de babycursus is de betaling de 1ste les of voorafgaand per bank binnen. 

2. Na inschrijving/aanmelding is er geen mogelijkheid meer van restitutie 

3. Opgave voor een cursus is voor alle bijeenkomsten tenzij dit vooraf anders is afgesproken

4. Bij verhindering op je eigen lestijd is het mogelijk om de les bij een andere groep in dezelfde week in te halen.

5. Bij verhindering tijdens de zwangerschapscursus kunnen we bij verhindering, die voorafgaand aan de start al bekend is, afspraken maken. Onverwachtse verhindering tijdens de cursus is hoogst onwenselijk vanwege het doorlopende karakter van de lessen. In overleg met de groep zullen we dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

6. Is er van  mijn kant sprake van verhindering dan zal ik een vervangende les aanbieden op een ander tijdstip, indien je hierbij niet aanwezig kunt zijn volgt er restitutie van het lesgeld.

7. Als hier nog vragen of onduidelijkheden over zijn dan kan je dit voorafgaand aan je inschrijving of start van de cursus met mij bespreken. De betalingen staan gedurende de cursus niet meer ter discussie, omdat dit verstorend werkt op de vertrouwensrelatie die we met elkaar tijdens de lessen opbouwen.

8. Onverhoopte betalingsherinneringen zullen dan ook buiten mij om verstuurd en afgehandeld worden.